Vergoedingen

Kim Stroucken Coaching heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vrije keus van behandelaar en behandeltrajecten. Behandeling bij een contractvrije therapeut/coach heeft een aantal voordelen:

  • Geen verwijzing van de huisarts nodig.
  • Je eigen risico wordt niet aangesproken.
  • Volledige privacy-waarborging.
  • Vrije keus van behandelaar en behandeltraject.

Mogelijk kan je de behandeling vergoed krijgen via je werkgever (hier zijn vaak budgetten voor) of via het UWV. Voor meer informatie hierover dien je contact op te nemen met je leidinggevende of desbetreffende organisatie. Indien de werkgever of het UWV het behandel- en of het coach traject vergoedt, dan gelden de zakelijke tarieven. De bedragen zijn exclusief 21% BTW, bij facturatie wordt deze verrekend.

Afspraken annuleren

Annulering tot 24 uur voor aanvang kosteloos, tussen 12-24 uur voor aanvang 50% uit annulering voortkomende kosten en binnen 12 uur voor aanvang: 100% uit de annulering voortkomende kosten.

Afspraken kunnen telefonisch worden gewijzigd via 06-44376089.

PARTICULIER Intakegesprek individueel €85,-
Brainspotting €85,-
Coaching €85,-
Individuele begeleiding/advies €85,-
Tafelopstelling €85,-
ZAKELIJK Intakegesprek €125,-
Brainspotting, Coaching of individuele begeleiding/advies €135,-