Mijn werkwijze
De aanpak van mijn coaching en of Brainspotting kenmerkt zich door een aantal specifieke aspecten. Ik werk persoons- en contextgericht. Ik betrek in mijn coaching alles wat je maakt tot wie je bent. Ik kijk met je naar je verleden, heden en toekomst, zowel als individu en ook als professional. Mijn werkwijze is persoonsgericht, grondig en resultaatgericht. Afhankelijk van datgene wat passend is voor jou op dat moment. Waar nodig bied ik je theorie en andere kaders aan.

Vanuit je talenten en kwaliteiten leer je deze bewust en optimaal in te zetten. Daarmee genereer je inspiratie en energie in je leven, als persoon en als professional.

Kim Stroucken (1976)

Sinds 2012 is Kim Stroucken gestart als bezielingscoach. Daarnaast is ze sinds 2009 werkzaam als manager bij diverse organisaties. Haar overige werkervaring bestaat uit diverse functies (trainer, intaker, hulpverlener, relatiebeheerder en bemiddelaar) bij verschillende typen bedrijven (overheid, drugshulpverlening, politie, justitie en UWV). Vanaf 2017 is Kim Stroucken ook therapeut Brainspotting.

Naast de opleiding tot coach en Brainspotting heeft ze diverse opleidingen gevolgd zoals, managementopleidingen, sociaal juridische dienstverlening, projectmatig werken, persoonlijke kracht en leiderschap.

Inzichten vanuit haar werk- en levenservaring combineert ze met datgene wat individuen en teams dagelijks bezighoudt. Ze is in staat anderen te inspireren, doet dit op een heel eigen wijze, met passie, hart en ziel.

Vanuit verschillende invalshoeken faciliteert ze het ontwikkelings- en bewustwordingsproces van individuen en groepen, waardoor ze vanuit eigen kracht en kernkwaliteiten een optimale performance kunnen neerzetten.

Ze brengt verdieping aan waardoor contact gemaakt wordt met de eigen authenticiteit. Nieuwe deuren openen zich, onbewuste patronen zijn hierdoor zichtbaar en beperkingen worden mogelijkheden. Vanuit deze inzichten en ontdekkingen leert ze haar klanten contact te maken met hun diepere levenskwaliteiten, inspiratie en kracht te geven aan dat wat en wie ze oorspronkelijk zijn. Dit alles vanuit respect voor de eigen weg en het eigen ritme, steeds in relatie met hun omgeving.