Brainspotting

Brainspotting is een laagdrempelige psychotherapeutische methode voor verwerking van onder andere stress-gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, trauma, verdriet, verlies, hechtingsproblematiek, angsten , onzekerheden, burn-out klachten, ADHD, autistische aandoeningen, verslavingen en vele andere blokkades die je dagelijks functioneren op een negatieve manier beïnvloeden.

Bij Brainspotting worden ook juist die gebieden in de hersenen bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag, maar is ook bijzonder effectief gebleken daar waar het gaat om het verminderen van stress en de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren.

Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. Brainspotting werkt dieper en efficiënter dan praat-therapieën.

Hoe werkt het?

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd, waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

De voordelen van Brainspotting:

· Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen.

· Geen noodzaak om over problemen te kunnen of moeten praten; zeer geschikt voor mensen die moeite hebben met dingen onder woorden brengen (Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van mensen).

· Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied.

· Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen.

· Minder risico op her-traumatisering.

· Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance.

· Kortdurende interventieperiodes.

Wat is een 'Brainspot'?

Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie, gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de 'Brainspot' in feite een fysiologisch subsysteem, waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Hoe verder?

Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de patiënt of cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de 'Brainspot' is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten en/of hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante 'Brainspot'. Brainspotting kan zowel met één oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.

Verwerken, helen en de effecten van Brainspotting

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. Brainspotting stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma of moeilijk thema te genezen. 'Brainspotting' kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

Effecten:

-Innerlijke rust
-Traumaverwerking/helingsproces
-Meer evenwicht/balans
-Acceptatie
-Minder spanningen
-Zelfverzekerd
-Er wordt meer ruimte ervaren
-Veerkracht

Voor wie is Brainspotting geschikt?

Brainspotting is geschikt voor alle leeftijden, ook voor kinderen. Het is een manier van behandelen die zich uitstekend laat integreren in - en combineren met diverse andere psychotherapeutische en lichamelijke behandelmethodes. Het kan een aanvulling zijn op verschillende coaching-technieken die zich richten op angsten (b.v. faalangst) en andere psychische blokkades. Daarnaast kan Brainspotting nuttig zijn bij lichaamsgerichte therapieën zoals acupunctuur, fysiotherapie, haptonomie, chiropractici etc. Kortom: Brainspotting vormt een waardevolle ondersteunende behandeling bij de grote reeks medische, fysieke en psycho-emotionele vraagstukken waar gezondheidsprofessionals dagelijks mee geconfronteerd worden.

Brainspotting is breed inzetbaar:

-Angst
-Onzekerheid
-Onrust
-Hoge prestatiedruk
-Stress
-Lichamelijke klachten
-Uitstelgedrag
-Hechtingsproblematiek
-Verslaving
-ADHD
-Autisme (lichte vorm)

De grondlegger van Brainspotting is psychotherapeut dr. David Grand. Hij heeft Brainspotting ontwikkeld vanuit zijn brede ervaring op het gebied van traumabehandelingen en EMDR.

Inmiddels zijn er over de hele wereld 8000 Brainspottherapeuten actief. Niet alleen in Europa, maar ook in Zuid -Amerika, Australie, China en Japan werken steeds meer therapeuten met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe.